CÂN BÀN DB-II (CAS – HÀN QUỐC), CAN BAN DB-II CAS – HAN QUOC