Cân Điện Tử CAS

Hiển thị 1–12 của 20 kết quả

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 60kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 100kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 120kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 150kg Sai Số 0.02kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 300kg Sai [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 60kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 100kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 120kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 150kg Sai Số 0.02kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 300kg Sai [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Bàn 30kg x 0.001kg Cân Bàn 60kg x 0.002kg Cân Bàn 100kg x 0.01kg Cân Bàn 150kg x 0.02kg Cân Bàn 300kg x 0.05kg Cân Bàn 500kg x 0.1kg

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 60kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 100kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 120kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 150kg Sai Số 0.02kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 300kg Sai [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Điện Tử CAS AD 3(3Kg x 0.1g) Cân Điện Tử CAS AD 6(6Kg x 0.2g) Cân Điện Tử CAS AD 7.5(7.5Kg x 0.5g) Cân Điện Tử CAS AD 15(15Kg x 0.5g) Cân Điện Tử CAS AD (30Kg x 1g) Thông tin sản phẩm : 1. TÍNH NĂNG [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Điện Tử CAS CL3000 (3Kg x 0.5g) Cân Điện Tử CAS CL3000 (6Kg x 1g) Cân Điện Tử CAS CL3000 (15kg x 2g) Cân Điện Tử CAS CL3000 (30kg x 5g) Cân Điện Tử CAS CL3000 (30Kg x 10g) Thông tin sản phẩm : 1.ĐẴC ĐIỂM THIẾT [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : CL5500D (3Kg x 0.5g) CL5500D (6Kg x 1g) CL5500D (15kg x 2g) CL5500D (30kg x 5g) CL5500D (30Kg x 10g) Thông tin sản phẩm : 1.ĐẴC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN CL5500D:: . : – Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000. Đến 1/60.000 – Chức [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Phân Tích CAS CUW – H 220 Cân Phân Tích CAS CUW – H 420 Cân Phân Tích CAS CUW – H 620 Cân Phân Tích CAS CUW – H 2200 Cân Phân Tích CAS CUW – H 4200 Cân Phân Tích CAS CUW – H 6200 [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Điện Tử CAS ED – (3kg x 0.1g) Cân Điện Tử CAS ED – (6Kg x 0.2g) Cân Điện Tử CAS ED – (15kg x 0.5g) Cân Điện Tử CAS ED – (30Kg x 1g) Thông tin sản phẩm : 1. ĐẴT ĐIỂM THIẾT KẾ Cân Điện [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Điện Tử CAS FW-300 -(600g x 0.1g) Cân Điện Tử CAS FW-300-(1.5kg x 0.2g) Cân Điện Tử CAS FW-300-(3kg x 0.5g) Cân Điện Tử CAS FW-300-(6kg x 1g) Cân Điện Tử CAS FW-300-(15kg x 2g) Thông tin sản phẩm : 1. TÍNH NĂNG Cân Điện Tử CAS [...]

Thông số kỹ thuật : Cân Điện Tử CAS FW-500 -(600g x 0.1g) Cân Điện Tử CAS FW-500-(1.5kg x 0.2g) Cân Điện Tử CAS FW-500-(3kg x 0.5g) Cân Điện Tử CAS FW-500-(6kg x 1g) Cân Điện Tử CAS FW-500-(15kg x 2g) Thông tin sản phẩm : 1. TÍNH NĂNG Cân Điện Tử CAS FW-500 . [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Điện Tử CAS MW-P 150g x 0.005g Cân Điện Tử CAS MW-P 300g x 0.01g Cân Điện Tử CAS MW-P 600g x 0.01g Cân Điện Tử CAS MW-P 1,2kg x 0.02g Cân Điện Tử CAS MW-P 3kg x 0.05g Thông tin sản phẩm : 1.TÍNH NĂNG Cân [...]