Hiển thị 13–17 của 17 kết quả

MÔ TẢ CÂN TÍNH TIỀN CHỐNG NƯỚC 30WRS Cân tính giá chống chịu được nước với thiết kế bo mạch, cảm biến điều kín nước phù hợp với các chợ truyền thống, cân trái cây, cân nông sản, cân hải sản tươi sống, người dùng nhập giá trực tiếp trên cân, cân sẽ tính được [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : LS15 (15Kg x 5g) LS30 (30kg x 10g) LS15 (15kg x 2g) LS30 (30Kg x 5g) Thông tin sản phẩm : 1.ĐẴC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN LS: : – Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/10.000. Đến 1/15.000 – Chức năng của cân: Cân , [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Tính Tiền HX-J6 (15Kg x 5g) Cân Tính Tiền HX-J6 (30kg x 10g) Cân Tính Tiền HX-J6 (15kg x 2g) Cân Tính Tiền HX-J6 (30Kg x 5g) Thông tin sản phẩm : 1.ĐẴC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN Cân Tính Tiền HX-J6: : – Màn hình hiển thị [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Điện Tử CAS LP-II (3Kg x 0.5g) Cân Điện Tử CAS LP-II (6Kg x 1g) Cân Điện Tử CAS LP-II (15kg x 2g) Cân Điện Tử CAS LP-II (30kg x 5g) Cân Điện Tử CAS LP-II (30Kg x 10g) Thông tin sản phẩm : 1.ĐẴC ĐIỂM THIẾT [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Tính Tiền KTACS0-Q3-15 (15Kg x 5g) Cân Tính Tiền KTACS0-Q3-30 (30kg x 10g) Cân Tính Tiền KTACS0-Q3-15 (15kg x 2g) Cân Tính Tiền KTACS0-Q3-30 (30Kg x 5g) Thông tin sản phẩm : 1.ĐẴC ĐIỂM THIẾT KẾ Cân Tính Tiền KTACS0-Q3-: : – Màn hình hiển thị với [...]