CÂN NHƠN HÒA NHỰA 1 KG (NHPS-RR-1). MẶT SỐ 4 INCHES