Cân Công Nghiệp

Hiển thị tất cả 7 kết quả

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 60kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 100kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 120kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 150kg Sai Số 0.02kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 300kg Sai [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 60kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 100kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 120kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 150kg Sai Số 0.02kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 300kg Sai [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Bàn 30kg x 0.001kg Cân Bàn 60kg x 0.002kg Cân Bàn 100kg x 0.01kg Cân Bàn 150kg x 0.02kg Cân Bàn 300kg x 0.05kg Cân Bàn 500kg x 0.1kg

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 60kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 100kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 120kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 150kg Sai Số 0.02kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 300kg Sai [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Sàn CAS 1 Tấn Cân Sàn CAS 2 Tấn Cân Sàn CAS 3 Tấn Cân Sàn CAS 5 Tấn Cân Sàn CAS 10 Tấn Cân Sàn CAS 15 Tấn Thông tin sản phẩm : 1. TÍNH NĂNG CÂN SÀN CÔNG NGHIỆP:. : – Chính xác cao ( [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Treo CAS CASTON II 500Kg-(500kg x 0.2Kg) Cân Treo CAS CASTON II 1 tan-(1T x 0.5Kg) Cân Treo CAS CASTON II 2tan-(2T x 1Kg) Cân Treo CAS CASTON II 5tan-(5T x 1Kg) Cân Treo CAS CASTON II 10tan-(10T x 2Kg) Thông tin sản phẩm : Wireless Remote [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Treo CASTON III 500Kg-(500kg x 0.2Kg) Cân Treo CASTON III 1 tan-(1T x 0.5Kg) Cân Treo CASTON III 2tan-(2T x 1Kg) Cân Treo CASTON III 5tan-(5T x 1Kg) Cân Treo CASTON III 10tan-(10T x 2Kg) Thông tin sản phẩm : Wireless Remote Control 1.2″ LED Display Auto [...]