Cân Treo Điện Tử

Hiển thị tất cả 2 kết quả

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Treo CAS CASTON II 500Kg-(500kg x 0.2Kg) Cân Treo CAS CASTON II 1 tan-(1T x 0.5Kg) Cân Treo CAS CASTON II 2tan-(2T x 1Kg) Cân Treo CAS CASTON II 5tan-(5T x 1Kg) Cân Treo CAS CASTON II 10tan-(10T x 2Kg) Thông tin sản phẩm : Wireless Remote [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Treo CASTON III 500Kg-(500kg x 0.2Kg) Cân Treo CASTON III 1 tan-(1T x 0.5Kg) Cân Treo CASTON III 2tan-(2T x 1Kg) Cân Treo CASTON III 5tan-(5T x 1Kg) Cân Treo CASTON III 10tan-(10T x 2Kg) Thông tin sản phẩm : Wireless Remote Control 1.2″ LED Display Auto [...]