Hiển thị tất cả 6 kết quả

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 60kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 100kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 120kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 150kg Sai Số 0.02kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 300kg Sai [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 60kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 100kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 120kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 150kg Sai Số 0.02kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 300kg Sai [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Bàn 30kg x 0.001kg Cân Bàn 60kg x 0.002kg Cân Bàn 100kg x 0.01kg Cân Bàn 150kg x 0.02kg Cân Bàn 300kg x 0.05kg Cân Bàn 500kg x 0.1kg

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 60kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 100kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 120kg Sai Số 0.01kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 150kg Sai Số 0.02kg Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 300kg Sai [...]

MÔ TẢ Thông số kỹ thuật : Cân Phân Tích CAS CUW – H 220 Cân Phân Tích CAS CUW – H 420 Cân Phân Tích CAS CUW – H 620 Cân Phân Tích CAS CUW – H 2200 Cân Phân Tích CAS CUW – H 4200 Cân Phân Tích CAS CUW – H 6200 [...]

MÔ TẢ THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cân Điện Tử VMC – VB302B (300g x 0.01g) Cân Điện Tử VMC – VB602B (600g x 0.01g) Cân Điện Tử VMC – VB1002B (1000g x 0.01g) Cân Điện Tử VMC – VB1202B (1200g x 0.01g) Cân Điện Tử VMC – VB2001B (2000g x 0.1g) Cân Điện Tử VMC [...]