CÂN NHƠN HÒA NHỰA 500 G (NHPS-CR-0.5). MẶT SỐ 4 INCHES